Rasedus- ja sünnituspuhkus, lapsehooldusõigus

Juba mõnda aega on kehtestatud uus seadus, mis reguleerib vanemapuhkusi seoses rasedus- ja sünnituspuhkusega ning paljud peavad seda eelmisest kaugemale. Selle peamine eesmärk, kuigi julgustab lapsevanemaks saamist, on võimaldada emadel ja isadel hoolitseda oma laste eest võrdselt.

Samuti on ette nähtud, et mõlemad vanemad osaleksid võrdselt tööturul, samuti et naisel oleks suurem majanduslik iseseisvus ja võimalus ametialaseks edasijõudmiseks. Rasedus- ja sünnituspuhkus on aeg, kui igal emal on õigus veeta väljaspool tööd.

See tähendab raseduse, sünnituse ja lapse hooldamise aega. Rasedus- ja sünnituspuhkuse ning vanemliku abi seaduse kohaselt jaguneb puhkus kaheks osaks - rasedus- ja sünnituspuhkuseks ning lapsehoolduspuhkuseks, võimaldades emadel ja isadel ise valida, kes jäävad koju ja hoolitsevad lapse eest.


Esimene osa ehk rasedus- ja sünnituspuhkus kestab lapse sünni esimesel kuuel kuul, millest ema on kohustatud kasutama esimesi 42 päeva ning pärast seda saab isa lapsega viibimise õiguse kasutada. Ema läheb rasedus- ja sünnituspuhkusele 28 päeva enne sünnikuupäeva ning erandjuhtudel võib see olla 45 päeva enne.

Pärast rasedus- ja sünnituspuhkust on vanematel õigus kuuekuulisele lapsehoolduspuhkusele. Seadus lubab vanemapuhkust võtta lapse kaheksandaks eluaastaks kas korraga või osade kaupa.

Vanematel on lubatud kasutada seda puhkuse osa nende jaoks kõige mugavamal perioodil. Esimese ja teise lapse vanemapuhkuse kestus on kuus kuud ning kolmanda ja iga järgneva lapse puhul on neil kaks kuud 30 kuud.


Samuti on ette nähtud, et vanemad võivad teatavatel tingimustel töötada osalise tööajaga ja kasutada õigust osalise tööajaga tööle. Seadus lubab imetavatel emadel teha tööaega pausi.

Pärast Horvaatia ühinemist Euroopa Liiduga, st järgmise aasta 1. juulil, on võimalik jääda rasedus- ja sünnituspuhkusele vähemalt kaheksa kuud, võimalusega kanda õigused ühelt vanemalt teisele.

Selline võimalus piirdub siiski maksimaalselt kolme kuuga. Lapsendajatel on samad õigused kui bioloogilistel vanematel. Ehkki uue seadusega on parandatud osa vanemate õigusi, pole hüvitise osas midagi muutunud.

Seega saavad lapsevanemad rasedus- ja sünnituspuhkuse esimese kuue kuu jooksul täies ulatuses palka ja järgmise kuue kuu jooksul 80% eelarvelisest baasist. loodab, et selliste "vaprate" meeste aastatega on neid veelgi.

Autor: I.H. Foto autor Monkey Business / Shutterstock

Youtube CEO'su Susan Wojcicki'nin Başarı Hikayesi | Eğitimi,yaşam stili,tavsiyeleri (Sesli Anlatım) (Märts 2021)